คลิป “The Story of Bottled Water”
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0

ขอบคุณคนทำวีดิโอนี้มากนะครับ ดูง่ายและมีเรื่องราวที่ดี จากเรื่องขวดน้ำดื่มหนึ่งขวด ไปถึงการตั้งคำถามต่ออำนาจรัฐ อิทธิพลของสื่อ อุตสาหกรรม สิทธิ และอื่นๆ

กลยุทธ์ทางการตลาดในการระบุปัญหาและสร้างความต้องการ เราเจอได้มากๆในสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เพราะประเด็นคือตลาดเท่าเดิมแต่ต้องขายให้ได้มากขึ้น ก็ต้องมีการขยายตลาด มีคนมาบอกว่าเรามีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ หน้าไม่ขาว น้ำดื่มไม่สะอาด ผมขาวก็ไม่ได้ หัวล้านก็ไม่ได้ เครียดต้องกินวิตามิน วิตามินดี แคลเซียมป้องกันกระดูกพรุน (กลไกของบริษัทยาและวิตามินก็น่าสนใจเอามาคุยกันนะครับ) เป็นต้น ตัวเรามันต้องสินค้ามากมายมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตจริงๆหรือ คุณภาพชีวิตแบบไหนที่เราต้องการ ใครเป็นคนตัดสินให้เรา ผลงานวิจัยต่างๆออกมาโดยมีจุดประสงค์ทางการตลาดจนนำเสนอข้อมูลเกินจริงหรือ ไม่

ตัวเรามันต้องสินค้ามากมายมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตจริงๆหรือ คุณภาพชีวิตแบบไหนที่เราต้องการ ใครเป็นคนตัดสินให้เรา

เราต้องมีการตระหนักในข้อมูลต่างๆที่เข้ามานะครับ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งดูละครน้ำเน่าอยู่ที่บ้าน แต่ต้องอ่านมากขึ้น สังเกตมากขึ้น และตั้งคำถามต่อเรื่องต่างๆด้วยสติที่ดี เราไม่สามารถแยกตัวออกจากกลไกพวกนี้ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้ว แต่เราจะสร้างพื้นฐานความคิดได้การแยกแยะข้อมูล ต่อต้านความไม่เป็นธรรมและทุนนิยมที่เอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและตกที่นั่งลำบากได้อย่างไร คริสตจักรเองก็ขาดด้านนี้ไปและใส่ใจกับกิจกรรมศาสนาคริสต์ไปซะมากกว่า

ผมไม่แน่ใจว่าวีดิโอเรื่องนี้จะประยุกต์กับมาตรฐานน้ำประปาในประเทศไทยได้หรือ ไม่ แต่มันก็คงมีส่วนจริงในสังคมไทยและให้ภาพใหญ่ในระดับโลกได้บ้าง จะมีใครตั้งคำถามและหาคำตอบในเรื่องนี้หรือไม่ คริสเตียนที่อยู่ที่ห้องแลปต่างๆ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำอะไรได้บ้าง หรือจะปิดหูปิดตารับข้อมูลทางการตลาดอย่างเดียว ผมเองเลิกดื่มน้ำจากขวดพลาสติกและใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทน หนักหน่อย ไม่เย็นบ้าง แต่ลดขยะที่เกิดจากตัวผมไปได้ไม่น้อยทีเดียว ถ้าใครไม่มั่นใจเรื่องความสะอาดของน้ำประปาก็อาจจะเรื่องการต้มหรือกรอง และทุ่มเทพลังไปรณรงค์ให้หน่วยงานรัฐจัดการเรื่องน้ำดื่มให้เรา “น้ำดื่่ม” ที่น่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนทุกชนชั้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินมหาศาลและสร้างขยะโง่ๆเพิ่มในโลกใบนี้